Turun Psykiatripalvelu
Synergy Welcome
Henkilökunta | Tulosta |  Sähköposti

Jukka Turtonen
psykiatrian erikoislääkäri
 

Sami Salmi
psykiatrian erikoislääkäri

 

Ville Lumme
psykiatrian erikoislääkäri

 

Marja-Terttu Ruohomäki
erityistason psykoterapeutti (Kela)

 • yksilöpsykoterapia
 • pariterapia
 • perheterapia

 

Laila Karimaa
työnohjaaja

 • yksilö- ja ryhmätyönohjaus
 • johdon ja esimiesten työnohjaus ja valmennus
 • supportiiviset keskustelukäynnit
 • työhyvinvoinnin konsultointi
 • lailakarimaa.fi
  
 
 
Pauliina Lumme
psykologi
erityistason lapsipsykoterapeutti
 • lasten ja varhaisnuorten psykologinen tutkimus ja arviointi:
  • oppimisvaikeustutkimukset
  • koulukypsyystutkimukset
  • tunne-elämän kartoitukset
  • psykoterapiatarpeen arviointi
 • keskustelukäynnit lapsille ja nuorille
 • vanhempien ohjaus ja neuvonta
 
 

Marke Koskelin
työnohjaajakoulutettava, työterveyshuollon pätevyys 
psykologi

 • yksilö- ja ryhmätyönohjaus
 • työyhteisökoulutus
 • psykologiset tutkimukset
 • sopeutumisvalmennus eri sairauksiin
 • keskustelukäynnit lapsille, nuorille ja aikuisille
 • parisuhdeneuvonta
 • tietoisuustaito- eli mindfulnessohjaus
 • koulutus ja luennointi
 • markekoskelin.com

 

 

 
< Edellinen